undefined
Als u een concepttekst levert die inhoudelijk goed is, kan Nota Bene Almere helpen om er een goed lopende, leesbare tekst van te maken. Soms is het genoeg om de taalfouten eruit te halen, soms moeten zinsconstructies veranderd worden. Ook kan het nodig zijn de hele opbouw en indeling van de tekst onder handen te nemen. Nota Bene Almere redigeert ondermeer nota's, rapporten en afstudeerscripties. Ook Engelstalige en Franstalige teksten kan Nota Bene Almere redigeren.
Tekstredactie
undefined