Blog

Herdenkingsmonument
De dodenherdenking: een collectieve en persoonlijke aangelegenheid
De nationale dodenherdenking Vandaag denken we aan de slachtoffers van de 2e wereldoorlog. Wat mij betreft mogen we nooit stoppen met stilstaan bij de Holocaust, de nog steeds onvoorstelbaar gruwelijke moord op miljoenen mensen. En bij de enorme aantallen gesneuvelde militairen en burgers. Steeds meer wordt duidelijk wat de enorme impact, zowel geestelijk als fysiek […]
Tweede kamer
Het belang van de notulen
Niet alleen als burger maar ook vanuit mijn vak als notulist zeer interessant om een inkijkje te krijgen in de supergeheime notulen van de ministerraad! Het valt op dat het zeer gedegen notulen zijn, in notulistentaal te kenmerken als ‘uitgebreid samenvattende notulen op spreker’. Ik hoorde iemand zeggen dat ze gortdroog zijn. Inderdaad geven ze […]
Mijn jaar 2020
Dit was een jaar van grote veranderingen waarbij alles op zijn kop kwam te staan. Iedereen moest zich aanpassen aan een nieuwe werkelijkheid. De gescheiden domeinen van zakelijk en privé liepen steeds meer door elkaar. Gezinnen zaten ineens met z’n allen thuis en probeerden hun verschillende rollen als thuiswerker, vader of moeder, opvoeder en onderwijsbegeleider […]