Notulen

Nota Bene Almere maakt notulen en verslagen van alle soorten vergaderingen en bijeenkomsten zoals:

  • Commissievergaderingen van gemeentes en Provinciale Staten;
  • Inspraak- en informatiebijeenkomsten van gemeentes;
  • Vergaderingen Raden van Bestuur en Raden van Toezicht;
  • Marktonderzoeken;
  • Groepsgesprekken ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek;
  • Bouwvergaderingen;
  • Brainstormbijeenkomsten.