Uw professionele notulist in Almere en omgeving

Bij belangrijke vergaderingen wilt u een notulist met ervaring. Een professional die in een helder verslag voor u verwoordt wat er is gezegd, zodat u snel en eenvoudig kunt teruglezen wat wanneer is besproken.

Al 30 jaar heb ik ervaring met notuleren. Sinds 2007 werk ik als zelfstandig notulist vanuit mijn bedrijf Nota Bene Almere. Met mijn kennis en ervaring weet ik lange vergaderingen terug te brengen tot de essentie.

Een objectieve notulist maakt helder wat is besproken

Natuurlijk kunt u een medewerker vragen om uw vergadering te notuleren, maar u zult er snel achterkomen dat het een vak apart is. Helder notuleren wat er is besproken, is niet eenvoudig. In een vergadering komt veel aan de orde. Details waar u graag later aan wilt kunnen refereren. Het is dan fijn als u kunt teruggrijpen op een doorwrocht verslag met heldere zinnen die geen ruimte laten voor verschillende interpretaties. Zo voorkomt u dat er achteraf discussie ontstaat over wat er gezegd is. Het levert u veel voordeel op als een onafhankelijke partij goed en objectief uw vergadering vastlegt. Met Nota Bene Almere huurt u een externe ervaren notulist in, die alles begrijpelijk en overzichtelijk samenvat in een prettig leesbaar verslag.

"Nog voor de volgende dag zocht ik een notulist voor focusgesprekken met zorgprofessionals. Daar was Ingrid! Ze is snel inzetbaar, erg flexibel, snel van begrip en bovenal een prettig mens om mee samen te werken. Ik ben erg te spreken over haar verslaglegging. Ik beveel haar dan ook van harte aan."

Miranda Noppert - Beleidsadviseur Wijkzorg gemeente Amsterdam

Mijn werkwijze

Binnen 5 werkdagen na de vergadering ontvangt u de conceptnotulen. Hierna heeft u 1 revisieronde waarbij u eventuele wijzigingen kunt doorgeven. De definitieve notulen ontvangt u als word- of pdf-bestand. Opgemaakt in uw huisstijl. Het verslag is een compacte weergave van de vergadering. Niet te lang zodat men het wel leest en niet te kort zodat wel alle belangrijke punten erin staan die besproken zijn. De notulen zijn gefilterd van herhalingen, ze zijn overzichtelijk gestructureerd en desgewenst voorzien van een actielijst.

Nederlandse en Franstalige notulen

Heeft u een Franstalige vergadering? Ook dan kunt u bij mij terecht. Naast vergaderingen in het Nederlands notuleer ik ook vergaderingen in het Frans.

Ook voor online vergaderingen

Steeds meer bijeenkomsten vinden online plaats via videobellen. Ook uw vergadering via Teams of Zoom kan ik voor u notuleren.

Een netwerk van topnotulisten

Wilt u graag mijn expertise inhuren en kan ik op de gewenste datum en tijdstip niet, dan help ik u graag aan een topnotulist uit mijn netwerk. Uiteraard werk ik alleen samen met notulisten die de kwaliteit leveren waar Nota Bene Almere voor staat.

Mijn expertise

Als notulist word ik onder meer gevraagd voor de volgende onderwerpen: zorg en welzijn, ontwerp en beheer openbare ruimte, infrastructuur, diversiteit en inclusiviteit, doelgroepenbeleid, bewonersparticipatie, onderzoek en statistiek, bewoners interviews, bestuurlijke vernieuwing, evaluatie van projecten.

Wilt u een ervaren notulist in Almere en omgeving?

U kunt mij inhuren voor een eenmalige vergadering of voor een reeks vergaderingen.

Het is prettig om een vaste notulist voor uw vergaderingen te hebben. Zo is er continuïteit in de verslagen en groei ik mee in het proces. Ook voor een brainstormbijeenkomst of uw teamdag verzorg ik graag de verslaglegging.

Wilt u dat ik uw volgende vergadering notuleer? Bel 06-41661755 of stuur een e-mail naar info@notabenealmere.nl.

"Samenwerken met Ingrid is een verademing. Ingrid kan voor elk overleg uitstekende notulen maken, waar je als opdrachtgever nog maar weinig aan toe hebt te voegen."

Désirée Spies - Senior Projectmanager Verkeer & Mobiliteit